24 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ابعادآمیخته بازاریابی داخلی بر ارزش برند کارفرما با نقش میانجی رضایت شغلی، تعهد و اعتماد سازمانی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
487
پژوهشگران الهام قیصری (دانشجو) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

0