25 تیر 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثيرهوش فرهنگي و سبك رهبري تحول آفرين مديران بر مقاومت كاركنان درمقابل تغيير
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت فردا
شناسه DOI
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، راضیه زارعی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!