02 مرداد 1403
مجيد اسماعيل پور

مجید اسماعیل پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن: 07731222136
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت خرید و انبارداری
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران طهمورث حسنقلی پور (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!