05 تیر 1403
سيد مجيد هاشمي

سید مجید هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان Effect of coordination ability of axial ligands on the stability and catalytic activity of chloro(tetramesityl-porphyrinato)manganese(III) and lifetime of Mn-oxo intermediate
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا صولتی دالکی (نفر اول) ، سید مجید هاشمی (نفر دوم) ، صدیقه هاشم نیا (نفر سوم) ، الهه شاهسونی (نفر چهارم) ، زهرا کارمند (نفر پنجم)

چکیده

Some nitrogen donors, acetate and bromide ions were used as co-catalyst in the epoxidation reaction of cis-stilbene by meta-chloroperbenzoic acid catalyzed by chloro(tetramesitylporphyrinato) manganese(III). Cyclic voltammetry was used for comparison of coordination ability of these axial ligands. Stability of manganese porphyrin complex and lifetime of Mn-oxo intermediate species were compared using UV–vis spectroscopy in the presence of these axial ligands. It was shown that increasing coordination ability of these axial ligands has positive effects on the stability of the catalyst and also on the stability of Mn-oxo intermediate species but has a negative effect on the catalytic activity of the manganese porphyrin complex.