خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری بهره ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری بهره برداری پایدار از منابع زیرزمینی

(Sustainable Exploitation of Underground Resources)

تاریخ تصویب : 10-03-1401

دبیر هسته پژوهش و فناوری : علی رنجبر

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


-          مطالعات زمين شناسي كاربردي با تمركز بر اكتشاف منابع طبيعي زيرسطحي (نفت، آب، معادن)

-          مطالعات آزمايشگاهي برهمكنش سنگ-سيال و سيال-سيال در مخازن هيدروكربني

-          مدل سازي و شبيه سازي يكپارچه مخازن هيدروكربني

-          توسعه و به كارگيري روش هاي نوين پردازش داده براي اكتشاف منابع آب زيرزميني

-          توسعه و به كارگيري روش هاي نوين جهت پردازش داده هاي مرتبط با اكتشاف معدن

-          به كارگيري علوم داده براي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي و مكان يابي نهشته هاي معدني


برنامه واحد پژوهش و فناوری :


-مطالعه تئوري و آزمايشگاهي آناليز معمولي و خاص مغزه (RCAL و SCAL)

-مطالعه تئوري و آزمايشگاهي پديده هاي سطحي در مخازن هيدروكربني

-مطالعه و پژوهش در فرازآوري مصنوعي از چاه

- مدل سازي و شبيه سازي عمليات هاي مختلف در مقياس چاه و مخزن نظير شكافت هيدروليكي و ...

- مدل سازي و شبيه سازي يكپارچه ژئومكانيك و جريان سيال با كاربرد شناخت بهتر مخزن

- پردازش داده هاي موجود و تهيه لايه هاي اطلاعاتي مرتبط با كانسارهاي داراي پتانسيل

- ارائه مدل هاي چند بعدي پتانسيل معدني در نواحي هدف به كمك تلفيق لايه هاي اطلاعاتي


نام:  علي رنجبر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت
نام:  شبير اشكپور مطلق
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه ژئو فيزيك
نام:  ابوالفضل دهقان منفرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت
نام:  يوسف كاظم زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشمي- ط 2
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي نفت
نام:  محمد سرمدي واله
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  احسان فرح بخش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!