خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری ارتباطات
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری ارتباطات

(communication)

تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته پژوهش و فناوری : محمد جواد صابر

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


سيستم هاي مخابراتي مخابرات بي سيم راديويي و نوري ارتباطات سيستم هاي هوشمند

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


در سال اول هدف هسته تمركز بر روي فعاليت هاي پژوهشي در زمينه مخابرات بي سيم بالخص مخابرات راديويي، مخابرات نوري فضاي آزاد و LPWAN است. براي اين منظور پروژه هاي پژوهشي و پايان نامه هاي مرتبط با اين حوزه با دانشگاه هاي Sejong، Northumbria و صنعتي همدان انجام خواهد گرديد و نتايج اين تحقيقات در ژورنال هاي معتبر انتشار خواهد يافت. همچنين در سال اول، پيگير معرفي هسته به بخش هاي مختلف سازمان ها و صنايع استان خواهيم بود و سعي بر آن خواهد شد پروژه هاي مشترك با آنان تعريف گردد. در سال دوم با هدف ايجاد يك آزمايشگاه مجهز در حوزه طراحي، توليد و پشتيباني از سيستم ها و شبكه هاي مخابراتي پيش خواهيم رفت. براي اين منظور تمركز اصلي بر روي تجهيز و پشتيباني از سيستم هاي مخابراتي در حوزه هاي شهر هوشمند، هوشمندسازي و شبكه هاي ارتباطي مستقر در استان مربوط به سازمان ها و صنايع، و همچنين مشاوره، طراحي، توسعه و توليد در زمينه صنايع الكترونيك و مخابرات خواهد بود.

نام:  محمد جواد صابر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  حيدر كشاورز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  سياوش رجبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمد جليل پيران
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  ذبيح قاسم لويي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


 عنواننوع پژوهش
1 طرح پژوهشی خاتمه یافته