خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری علوم داده ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری علوم داده و یادگیری ماشین

(Data Science and Machine Learning Research Core)

تاریخ تصویب : 15-06-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حسین حق بین

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


- ايجاد پل ارتباطي موثر با صنعت براي شناخت نيازهاي پژوهشي و انجام طرح هاي پژوهشي داخل-خارج دانشگاه در حوزه علم داده
- ايجاد بستر مناسب همكاري بين رشته اي جهت تعريف پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در حوزه علم داده
- برگزاري نشست هاي علمي و ژورنال كلاب هاي حوزه علم داده و دعوت از مسئولين نهادها و صنايع براي حضور در اين نشست ها

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- چاپ مقالات علمي در مجلات و كنفرانس هاي معتبر در حوزه علم داده
2- انجام طرح هاي پژوهشي داخل خارج دانشگاه در حوزه علم داده
3- برگزاري نشستهاي علمي و ژورنال كلاب هاي حوزه علم داده و دعوت از مسئولين نهادها و صنايع براي حضور در اين نشست ها
4- ايجاد بستر مناسب همكاري بين رشتهاي جهت تعريف پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در حوزه علم داده
5-ايجاد پل ارتباطي موثر با صنعت براي شناخت نيازهاي پژوهشي در حوزه علم داده

نام:  حسين حق بين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  مهدي آزادي مطلق
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي كامپيوتر (جم )
نام:  فاطمه احمدپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  حسين حسين زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر بهمني
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  رضا شرف ديني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  مهرداد كاروان جهرمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه رياضي
نام:  حميد كرمي كبير
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه آمار، دانشگاه خليج فارس بوشهر.
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار