خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مغز و ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری مغز و شناخت

(-)

تاریخ تصویب : 16-02-1399

دبیر هسته پژوهش و فناوری : راضیه خرم آبادی

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


1- علوم شناختي
2- روانشناسي شناختي
3- توانبخشي شناختي
4- هوش مصنوعي
5- زبان شناسي شناختي
6- بازاريابي عصبي شناختي
7- تعليم و تربيت شناختي
8- مدل سازي محاسباتي شناختي
9- اقتصاد شناختي
10- علوم دفاع شناختي

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


• بررسي شناخت، هيجان و خودتنظيمي در رفتارهاي اعتيادي
• كاركردهاي اجرايي و تهي شدگي خود و روابط خارج از ازدواج ( خيانت زناشويي)
• اثربخشي ابزارهاي تكنولوژيك در ارزيابي اختلالات روانشناختي و درمان آنها
• به كارگيري ابزارهاي شناختي در توانبخشي شناختي اختلالات ( آلزايمر، ميگرن، بيش فعالي، اتيسم و...)
• بررسي شيوه هاي ارتقاء شناختي در جمعيت هاي مختلف باليني و غير باليني
• ارزيابي شناختي و ارتقاء شناختي در كودكان
• مطالعات در زمينه تعليم و تربيت و آموزش شناختي
• سوگيري شناختي و اثرات آن بر ابعاد مختلف شخصيتي
• مطالعات شناختي در حيطه تعارضات زوجي و درمان هاي خانواده محور
• مطالعات شناختي در حيطه كارآفريني و بازاريايي عصبي
• ساخت و طراحي ابزارها و بازي هاي شناختي و بررسي اثربخشي آن در بهبود كاركرهاي اجرايي
• شناخت اجتماعي

نام:  راضيه خرم آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر. دانشگاه خليج فارس. دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  علي پاكيزه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  حجت قيمت گر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  احمد كشاورز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  افسانه مرادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  عبدالمجيد مصلح
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني
نام:  زعيمه نعمت الهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت بازرگاني

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!