17 آذر 1402
عبدالكريم حسين پور

عبدالکریم حسین پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 09173784553
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر شوک های قیمت نفت خام بر روی تغییرپذیری بازدهی بازار سهام
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Oil price shocks, stock market returns, GARCH threshold, securities
پژوهشگران عبدالکریم حسین پور (نفر اول) ، مهدی مصری (نفر دوم)

چکیده

با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پر رونق بوده است، شناخت نحوه و شدت اثر-گذاری تکانه ها در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بورس اوراق بهادار، موضوعی غیر قابل انکار است. بنابراین به نظر می رسد که شناخت تأثیر این متغیر و سایر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص قیمت بازار سهام می تواند روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان داده و نقش مهمی در پیش بینی رفتار بازار سهام و در نتیجه امکان سیاست گذاری مناسب ایفا نماید. بنابراین در این پژوهش تأثیر تکانه های قیمت نفت بر شاخص بازدهی بازار سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش رگرسیون GARCH آستانه ای مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمت نفت تاثیر منفی بر شاخص بازدهی سهام دارد. نتایج نشان می دهد که ضرایب ? (پارامتر ARCH) به عنوان ضریب اطلاع رسانی و ضریب ? (پارامتر GARCH) در مدل TGARCH(1,1) به عنوان ضریب پایداری تاثیر مثبت و معناداری بر روی شاخص بازدهی بازار سهام دارند. بنابراین افزایش در ضریب اطلاع رسانی و پایداری به این معناست که اخبار قدیمی اثرات دائمی بیشتری بر روی تغییرات قیمت های سهام دارند.