17 آذر 1402
عبدالكريم حسين پور

عبدالکریم حسین پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 09173784553
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مصرف انرژی فسیلی و رانت منابع طبیعی بر تخریب محیط زیست در ایران
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
consumption of fossil energy, natural resources and environmental degradation rent
پژوهشگران مریم زارع مویدی (نفر اول) ، ابراهیم حیدری (نفر دوم) ، عبدالکریم حسین پور (نفر سوم)

چکیده

امروزه مسئله تخریب محیط زیست که بیشتر پیامد اقدامات انسان است از مهم ترین مسائلی است که جوامع بشری با آن روبرو هستند. از آنجا که محیط زیست نقش اساسی را در توسعه پایدار ایفا می کند، این موضوع نه تنها از نظر زیست محیطی و آثار آن بر روی منابع طبیعی، بلکه از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت است. این مطالعه به بررسی تاثیر مصرف انرژی فسیلی و رانت منابع طبیعی بر تخریب محیط زیست در ایران طی سال های 1365-1393، به روش آزمون هم انباشتگی یوهانسون-جوسیلیوس می پردازد. نتایج نشان می دهد که رانت منابع طبیعی (رانت نفت، رانت زغال سنگ و رانت جنگل) و مصرف انرژی تاثیر مثبت و معناداری بر روی انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که افزایش استفاده از مصرف انرژی و بالا رفتن بازدهی منابع طبیعی (نفت، زغال سنگ و جنگل) باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن و در نتیجه تخریب محیط زیست خواهد شد.