17 آذر 1402
عبدالكريم حسين پور

عبدالکریم حسین پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه علوم اقتصادی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 09173784553
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تجزيه و تحليل بهره وري كل عوامل توليد در بخش هاي منتخب با وجود شاخص تحريم هاي اقتصادي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
اقتصاد مقاومتی؛ تحریم های اقتصادی؛ تحلیل پوششی داده ها؛ شاخص مالم کوییست؛ بهره وری کل؛ کارایی
مجله تحقیقات اقتصادی
شناسه DOI 10.22059/JTE.2019.72776
پژوهشگران نرگس محمودی (نفر اول) ، عبدالکریم حسین پور (نفر دوم) ، محمد رضایی (نفر سوم)

چکیده

یکی از سوالاتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورمان قرار دارد، این است که با وجود تحریم ها روند بهره وری بخش های اقتصادی کشور چگونه بوده است؟ در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره­وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در اقتصاد ایران است. بدین منظوراز مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بهره وری و کارایی بخش­های مختلف را تحت تأثیر قرار داده اند. در دوره مورد مطالعه، با وجود تحریم ها بخش حمل و نقل، بهترین عملکرد و بخش صنعت، بدترین عملکرد را از لحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم‏چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی بوده است.