16 آذر 1402
امين محمدي

امین محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 09177723257
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه و تحلیل همبستگی میزان نیاز به سایه در فصول گرم با عمق سایه بان های ضلع جنوبی ساختمانها
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تقویم نیاز سایه و آفتاب، سایه بان های ضلع جنوبی، سایه بان الگو، همبستگی دو متغیری
پژوهشگران امین محمدی (نفر اول) ، ندا دهقان (نفر دوم)

چکیده

استفاده از سایه بانها، یکی از راهکارهای غیر فعال در کاهش دریافت تابش و کاهش انرژی سرمایشی مورد استفاده ساختمان می باشد. اصول دقیق و علمی در طراحی سایه بان ها، متکی به دانستن هندسه سایه اندازی و روش استفاده از تقویم نیاز سایه و آفتاب و تفسیر صحیح آن می باشد. این مقاله با هدف پی بردن به رابطه بین میزان نیاز به سایه در فصول گرم سال و عمق سایه بانهای ضلع جنوبی ساختمانها، با در اختیار داشتن تقویم نیاز سایه و آفتاب و سایه بان الگو در ضلع جنوبی برای کلیه مراکز استان های کشور، به تجزیه و تحلیل همبستگی این دو عامل پرداخته است. نتایج بدست آمده از همبستگی معناداری بین این دو عامل حکایت داشته و نشان می دهد که با در اختیار داشتن تقویم نیاز سایه و آفتاب در طول سال در یک عرض جغرافیایی مشخص، تصویر روشن تری از بزرگی یا کوچکی احتمالی پنجره های ضلع جنوبی ساختمان بهمراه سایه بان آنها در هنگام طراحی در اختیار طراح قرار می گیرد. این موضوع می تواند مستقیما در فاز طراحی ساختمانهای پایدار در آینده و یا در بازسازی ساختمان های موجود با رویکرد پایداری توسط معماران و طراحان ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.