16 آذر 1402
امين محمدي

امین محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 09177723257
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایشی ساختمانهای مسکونی با الگوپذیری از معماری بومی : بررسی ظرفیت ها و راهکارها در اقلیم گرم و مرطوب بوشهر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
آسایش حرارتی ، مصرف انرژی ، سایه اندازی ، تهویه طبیعی
پژوهشگران امین محمدی (نفر اول) ، محمود رضا ثقفی (نفر دوم) ، منصوره طاهباز (نفر سوم)

چکیده

در این مقاله کوشش گردیده تا ظرفیت های اقلیمی و استراتژی های سرمایشی معماری بومی بوشهر در جهت استفاده در ساختمانهای مسکونی معاصر شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند . هدف از این مقاله بررسی امکان ایجاد آسایش حرارتی و صرفه جویی در مصرف انرژی سرمایشی در خانه های معاصر شهر بوشهر با بهره گیری از استراتژی های سرمایشی بومی و غیر فعال در ایام مناسب سال می باشد . در این راستا با تکیه بر اطلاعات آب و هوایی بوشهر و نظریات آسایش حرارتی مربوطه، بازه های زمانی مناسب برای بهره گیری از استراتژی های سرمایشی غیر فعال در طول سال شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته اند . بعلاوه به کمک پیمایش میدانی ، استراتژی های معماری بومی بوشهر در جهت سرمایش غیر فعال فضاهای داخلی و زمان مناسب استفاده از آنها استخراج شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که برخلاف تصور عمومی که گمان می رود بدلیل بالا بودن مقدار رطوبت نسبی نتوان از روشهای سرمایشی غیرفعال در شهر بوشهر در طول سال استفاده کرد ، در سه ماه از سال این امکان وجود دارد تا با بهره گیری از استراتژی های سرمایشی مورد استفاده در ساختمانهای بومی بوشهر مانند سایه اندازی و تهویه طبیعی ، ضمن تامین آسایش حرارتی ساکنین ساختمان های معاصر ، در مصرف انرژی سرمایشی نیز صرفه جویی نمود .