16 آذر 1402
امين محمدي

امین محمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 09177723257
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
کارایی مسکن مهر از منظر پایداری زیست محیطی بر اساس استاندارد جهانی لید: بررسی موردی شهر بهارستان
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مسکن مهر، استاندارد لید، شبیه سازی، پایداری زیست محیطی.
پژوهشگران محمود رضا ثقفی (نفر اول) ، امین محمدی (نفر دوم)

چکیده

طراحی مجتمع های زیستی ارزان قیمت مانند مسکن مهر در ایران با هدف تولید انبوه مسکن برای گروه های کم درآمد و تثبیت یا کاهش قیمت مسکن شهری انجام گرفت. اما به دلیل مشکلات متعددی مانند برنامهریزی نامناسب و محدودیت مالی در تامین سرمایه لازم باعث شد تا این طرح ملی به اهداف از پیش تعیین شده دست نیابد. این مجتمع های زیستی نیازمند بررسی از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و پایداری زیست محیطی است. با هدف بررسی از منظر پایداری زیست محیطی، استاندارد جهانی لید در این تحقیق مبنای بررسی قرار گرفت. سوال پژوهش سنجش میزان کارایی مسکن مهر شهر بهارستان بر اساس شاخصهای زیست محیطی بود. در این مورد پژوهشی یک گونه از بلوک ساختمانی در مسکن مهر شهر بهارستان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و معیارهای هشت گانهی لید در مورد آن بررسی شد. این پژوهش از بررسی های میدانی و شبیه سازی جهت تحلیل وضعیت موجود در مسکن مهر بهارستان بهره گرفت. یافته ها نشان می دهد مسکن مهر بهارستان در راستای اجرای سیاست های پایداری محیط زیست ناموفق بوده است و نیازمند بازنگری جدی در جهت ارتقا سیاست های حاکم بر طراحی اینگونه مجتمعهای زیستی می باشد.