08 آذر 1402
احسان حيدرزاده

احسان حیدرزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شهرسازی
تلفن: 077-33320196
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان
باززنده سازی بافت تاریخی بوشهر با فرآیند راهبردی (نمونه موردی: محله دهدشتی)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
باززنده سازی- احیاء- مرمت شهری- بافت تاریخی بوشهر
پژوهشگران احسان حیدرزاده (نفر اول) ، رضا خسرویان (نفر دوم) ، ساره مسعودی (نفر سوم)

چکیده

بخش چشمگیری از تاریخ شهر در کالبد آن تجلی می یابد و نشانگر ارزش ها، باورها و هنرها، توان فنی و روابط اجتماعی و ... نسل های گذشته است که جملگی در واژه فرهنگ خلاصه می شوند. بنابراین ساخته های تاریخی شهر که حامل ارزش های فرهنگی تاریخی اند، نیازمند مراقبت اند. در حال حاضر بافت تاریخی شهر بوشهر دچار پژمردگی روزافزون است تا جایی که بخش هایی از آن متروکه و مخروبه و در برطرف کردن نیازهای ساکنین خود عاجز مانده است و این خود مشکلات فراوانی را به همراه آورده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که عوامل اصلی در باززنده سازی موفق محله ی تاریخی عوامل کالبدی- فضایی-عملکردی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی- تاریخی و مدیریتی- اجرایی بوده و توجه همزمان به آن ها در عملیات باززنده سازی ضروری می باشد. در این پژوهش سعی شده است با تعریف کلیات باززنده سازی و بافت تاریخی، طی یک فرآیند برنامه ریزی راهبردی، راهبردها و سیاست های مهم و تاثیرگذار بر باززنده سازی موفق محله دهدشتی از بافت تاریخی بوشهر تدوین گردد و در قالب نقشه ارائه شود. مطابق با یافته ها، عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه نظیر زیرساخت ها، اقتصاد، حمل ونقل و ...، سبب ناکارآمدی روزافزون بافت تاریخی بوشهر(خصوصا محله دهدشتی) و عاملی در جهت مهاجرت افراد بومی و اقشار توانمند شده است و بافت را به مکانی مرده با ساکنینی عموماً مهاجر و از نظر درآمدی ضعیف، تبدیل کرده است