11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي معيارهاي جذب اعضاي هيئت علمي با تأكيد بر دانشگاه كارآفرين (مورد مطالعه: دانشگاه خليج فارس بوشهر)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
جذب اعضای هیئت علمی، دانشگاه کارآفرین، شایستگی، دانشگاه خلیج فارس و تحلیل تم
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار
شناسه DOI 10.22080/shrm.2020.2994
پژوهشگران حیدر احمدی (نفر اول) ، فخریه حمیدیان پور (نفر دوم) ، احمدی دوقزلو سارا (نفر سوم)

چکیده

اعضای هیئت علمی به عنوان مهم ترین عنصر سازندۀ دانشگاه ها و متخصص در رشته های خود، موقعیت خوبی برای سهیم شدن در فعالیت های نوآورانه دارند و می توانند در فعالیت های کارآفرینانه مشارکت گسترده ای داشته باشند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های جذب اعضای هیئت علمی با تأکید بر دانشگاه کارآفرین می باشد. این پژوهش از نظر فلسفی تفسیری، به لحاظ هدف در زمرۀ کاربردی، دارای رویکرد استقرایی و افق زمانی مقطعی است. و به لحاظ روش انجام پژوهش، از نوع پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی است. مشارکت کنندگان این پژوهش 20 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس می باشد، که از نمونه-گیری هدفمند استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مبتنی بر مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل تم استفاده شده است. یافته های پژوهش: در جذب اعضای هیئت علمی با رویکرد کارآفرینی باید به شایستگی هایی در دانش: تجربۀکاری در صنعت، قدرت تشخیص فرصت های کارآفرینی، شناخت صنایع، دانش کارآفرینی، دانش تخصصی رشته، در مهارت: مهارت ارتباطی، مهارت فناوری نو، قدرت مساله یابی، تسلط به زبان انگلیسی، مهارت تدریس به روش های نوین، مهارت تصمیم گیری و توانایی تبدیل علم به عمل؛ در توانایی : پژوهش های نوآورانه، شبکه سازی، توانایی های علمی، تفکر تحلیلی، انجام کارهای بین المللی، کارتیمی، فعالیت های فناورانه، تقویت انگیزه در دانشجو، دغدغه مند بودن و مسئولیت اجتماعی؛ و ویژگی های شخصی: ذهن خلاق، سازگاری و انعطاف پذیری، ارتباط مناسب با دانشجو، تجربه پذیر، مسئولیت پذیری، ریسک پذیر، روحیۀ کارآفرینی، جدیت و پشتکار، اخلاق مدار، قدرت بیان بالا و تعامل اجتماعی بالا توجه شود.