11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان واكاوي درك دانشجويان كارشناسي نسل چهار از تاب آوري و ترجيح آن ها براي دريافت آموزش تاب آوري در طول همه گيري كوويد -19
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
آموزش، تاب آوری، تفاوت نسلی، کووید 19، نسل.
مجله آموزش علوم دریایی
شناسه DOI 10.22034/rmt.2022.543622.2000
پژوهشگران حمیدرضا نعمت الهی (نفر اول) ، امین امیری (نفر دوم) ، حیدر احمدی (نفر سوم)

چکیده

تاب آوری به عنوان یک مؤلفه ضروری در مدیریت استرس شناخته شده است. بااین حال، درک اینکه چگونه دانشجویان مقطع کارشناسی با ویژگی های مختلف تاب آوری را درک می کنند، هنوز موردمطالعه قرار نگرفته است. این مطالعه باهدف بررسی چگونگی تعریف و ایجاد تاب آوری دانشجویان دوره کارشناسی در دانشگاه های شهر بوشهر در زمان پاندمی کووید -19 انجام شد. علاوه بر این، ادراک و ترجیح دانشجویان برای دریافت آموزش تاب آوری نیز مورد تاکید قرار گرفت. پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی مقطعی کیفی است که با بیست و هفت دانشجو مصاحبه نیمه ساختاریافته از طریق اسکایپ انجام شد. در نهایت با استفاده تکنیک تحلیل تم پنج موضوع به دست آمد: تاب آوری: پایداری و مقاومت؛ بلوک های سازنده تاب آوری؛ تاب آوری: یادگیری یا کسب درآمد؛ ملاحظات آموزشی برای آموزش تاب آوری؛ و یک بستر ترکیبی برای آموزش تاب آوری. شرکت کنندگان تاب آوری را به عنوان ویژگی پایدار و ضروری برای دانشجویان دانشگاه توصیف کردند. تاب آوری می تواند از عوامل درونی و بیرونی ساخته شود. عوامل ذاتی که تاب آوری را افزایش دادند شامل تمایل به موفقیت و انگیزش بودند. عوامل بیرونی ذاتاً رابطه ای بودند و مشخص شد که دوستان، خانواده، اساتید و ارزش های معنوی تاب آوری را افزایش می دهند. دانشجویان چندین توصیه در طراحی آموزش تاب آوری داشتند و استفاده از یک پلتفرم ترکیبی را توصیه کردند.