11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تبيين عناصر حكمراني خوب در سياست گذاري نظام بودجه ريزي كشور
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
شناسه DOI
پژوهشگران سید محمد مقیمی (نفر اول) ، علی اصغر پورعزت (نفر دوم) ، حسن دانایی فرد (نفر سوم) ، حیدر احمدی (نفر چهارم)

چکیده

دستیابی به حکمرانی خوب و استقرار نظام تدبیر در حکومت، به یکی از مهم ترین مقاصد در جوامع و دولت ها تبدیل شده است. دستیابی به این مهم تا حد زیادی نیازمند تخصیص بهینه منابع به اهداف مرتبط با آن است. نظام بودجه‎ریزی بدان جهت که ابزاری برای تخصیص بهینه منابع مادی به سیاست ها و برنامه‎های هر کشور است، اهمیت غیرقابل انکاری در دستیابی به این مقصود دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تبیین مشخصات و مؤلفه های سیاست گذاری نظام بودجه‎ریزی خوب برای کشورمان هستیم که ارتقادهنده‎ حکمرانی خوب باشد. مؤلفه هایی که در صورت انجام اصلاحات و حصول به آن ها در سیاست گذاری بودجه ای، زمینه تحقق حکمرانی خوب کشور را فراهم می آورد. برای تحقق این هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل تم بهره جسته ایم که با استفاده از آن، از سه منبع ادبیات نظری، مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب، مختصات سیاست گذاری نظام بودجه ریزی خوب را در قالب 8 مقوله و 61 تم مربوطه، استخراج و تبیین نموده ایم.