11 خرداد 1403
حيدر احمدي

حیدر احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
تلفن: 09126397199
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان شناسايي مولفه هاي ناظر بر رعايت عدالت بين نسلي در خط مشي بودجه اي ايران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله سیاستگذاری عمومی
شناسه DOI
پژوهشگران علی اصغر پورعزت (نفر اول) ، حیدر احمدی (نفر دوم) ، افسانه عباسی (نفر سوم) ، طیبه عباسی (نفر چهارم)

چکیده

پژوهشگران معتقدند که بین بودجه و عدالت بین نسلی، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد؛ به گونه‎ای که یکی از مهمترین اهداف برنامهریزی و بودجهبندی هر کشور، باید تضمین رعایت عدالت درون و بین نسلی باشد و مبنای تخصیص و توزیع منابع قرار گیرد. با توجه به ضرورت تحقق عدالت بین نسلی و این که چالش و هدف خط مشی گذاری باید تحقق بخشیدن به عدالت بین نسلی از طریق تخصیص کارآمد و عادلانه منابع در سامانه بودجهبندی باشد، این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های عدالت بین نسلی در خط مشی بودجه ای کشور تدوین شده است؛ با این قصد که بتوان با اتکا به شاخص های به دست آمده، خط مشی بودجه ای عادلانه تری را برای خدمت به نسل های متوالی، تنظیم کرد. طرح این پژوهش، کیفی بوده و از منظر هدف، اکتشافی است. مشارکت کنندگان این پژوهش، 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه های بودجهبندی، اداره، حکمرانی، عدالت، خط مشی و اقتصاد خرد و کلان بوده، که با روش هدفمند و غیر احتمالی انتخاب شده اند و در نهایت برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با آنان، از روش تحلیل تم استفاده شده است. نتیجه این پژوهش، بروز و ظهور14 تم در قالب 4 مقوله است که به ترتیب اهمیت عبارتند از: تعهدات و خط مشی ها، منابع، زیرساخت های فنی و قانونی و مقررات. همچنین شاخص های تعیینکننده این مقولهها نیز به ترتیب اهمیت شامل: افزایش درآمدهای مالیاتی، توجه به محیط زیست، افزایش بودجه آموزش، کاهش وابستگی به نفت، افزایش سرمایه گذاری برای حفظ آب، افزایش سرمایه صندوق توسعه ی ملی، توجه به انرژی های نو و تجدیدپذیر، پرهیز از خامفروشی، کاهش میزان مصرف منابع طبیعی و افزایش میزان توجه به خاک و جنگل ها است.