16 آذر 1402
حسين علي اكبري هره دشت

حسین علی اکبری هره دشت

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان A Study of Memory and Psychological Defense Mechanism in Julian Barnes’s The Sense of an Ending
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله International Journal of Linguistics, Literature and Translation
شناسه DOI
پژوهشگران حسین علی اکبری هره دشت (نفر اول) ، زهرا اکباتانی (نفر دوم) ، لیلا حجاری (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!