16 آذر 1402
حسين علي اكبري هره دشت

حسین علی اکبری هره دشت

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان Harold Pinter: The Absurdist-Existentialist Playwright
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of Teaching Language Skills
شناسه DOI
پژوهشگران حسین علی اکبری هره دشت (نفر اول) ، فریده پورگیو (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!