10 آذر 1402
ليلا حجاري

لیلا حجاری

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاوشی هستی شناسانه در پدیده مادرشدن: نقش وجودی مادر در تبیین مفاهیم آفرینش و مرگ
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
death, existence, existentialism, motherhood.
پژوهشگران لیلا حجاری (نفر اول) ، محمد جواد حجاری (نفر دوم) ، شهین کشاورز (نفر سوم)

چکیده

پدیده مرگ از مطالب مهم در فلسفه هستی گرایی (اگزیستانسیالیزم) است که نگرش فرد به ان در طول زندگی، چارچوب وجودی او را در شاهراه زندگی تا مرگ برای او ترسیم می کند. مهم ترین بحران وجودی انسان چگونگی برخورد وی با مرگ می باشد. از این دیدگاه فرایند مادر شدن از آغاز بارداری تا زایمان، الگویی بارز از یک دوره بحران وجودی انسان، به صورت خودآگاه، در برابر مرگ و تلاش برای بقا است.