10 آذر 1402
ليلا حجاري

لیلا حجاری

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان رمان پسامدرن و فيلم: نگاهي به ساختار و صناعات فيلم ستاره است فريدون جيراني
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله جهانی رسانه
شناسه DOI
پژوهشگران حسین علی اکبری هره دشت (نفر اول) ، لیلا حجاری (نفر دوم) ، ناصر ملکی (نفر سوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!