10 آذر 1402
ليلا حجاري

لیلا حجاری

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان كاوشي هستي شناسانه در پديده مادر شدن: نقش وجودي مادر در تبيين مفاهيم افرينش و مرگ
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش نامه زنان
شناسه DOI
پژوهشگران لیلا حجاری (نفر اول) ، محمد جواد حجاری (نفر دوم) ، شهین کشاورز (نفر سوم)

چکیده

مرگ از مطالب مهم در هستی گرایی است، مسئله ای که نگرش فرد به آن درزندگی، چارچوب وجودی وی را در شاهراه زندگی تا مرگ ترسیم می کند. مرگ پیش از آنکه پدیده ای فیزیکی باشد، نوعی خودآگاهی بر وجود پایانی حتمی اما تصادفی برای زندگی و مدیریت زندگی بر مبنای آن است. از این دیدگاه، فرآیند مادرشدن از بارداری تا زایمان الگویی بارز از یک دوره بحران وجودی خودآگاه در برابر مرگ و تلاش برای بقا می باشد.