10 آذر 1402
ليلا حجاري

لیلا حجاری

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222100
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان كاوشي هستي شناسانه در پديده مادر شدن: نقش وجودي مادر در تبيين مفاهيم آفرينش و مرگ
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهشنامه زنان
شناسه DOI
پژوهشگران لیلا حجاری (نفر اول) ، محمد جواد حجاری (نفر دوم) ، شهین کشاورز (نفر سوم)

چکیده

مرگ از مطالب مهم در هستی گرایی است، مسئله ای که نگرش فرد به آن در زندگی، چارچوب وجودی وی را در شاهراه زندگی تا مرگ ترسیم می کند. بنابراین، مهم ترین بحران وجودی انسان چگونگی برخورد با مرگ است.از این دیدگاه، فرآیند مادرشدن از بارداری تا زایمان الگویی بارز از یک دوره بحران وجودی خودآگاه در برابر مرگ و تلاش برای بقا می باشد.