26 فروردین 1403
مرضيه بابايي ربيعي

مرضیه بابایی ربیعی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي عددي تأثيرپذيري افت فشار از نحوه آرايش فيبرها در فيلترهاي هوا با استفاده از روش شبكه بولتزمن
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدل سازی در مهندسی
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه بابایی ربیعی (نفر اول) ، شهرام طالبی (نفر دوم)

چکیده

فیلترهای فیبری از جمله رایج ترین سیستم های جمع آوری ذرات معلق در هوا هستند، یکی از کمیت های مهمی که در برآورد عملکرد فیلترها حائز اهمیت است، افت فشار می باشد. در این مقاله تأثیر نحوه چیدمان فیبرها در محیط فیلتر بر ضریب افت فشار بررسی شده است. سه آرایش موازی، جابجا شده و تصادفی برای مدل ساده شده فیلتر فیبری با کسر حجمی جامد متفاوت بررسی و تحلیل شده است. از آنجایی که روش شبکه بولتزمن در شبیه سازی هندسه های پیچیده بسیار تواناست، مدل سازی محیط فیلتر فیبری با استفاده از روش شبکه بولتزمن انجام شده است. نتایج حاصله با مراجع موجود مقایسه شده و مورد بحث قرار گرفته است. مشاهده می شود که مخصوصاً در کسر حجمی جامدهای پایین استفاده از آرایش منظم به ضریب افت فشار بزرگتری نسبت به آنچه از آزمایشات تجربی به دست آمده و همچنین نسبت به آرایش تصادفی منجر می شود.