04 اردیبهشت 1403
مرضيه بابايي ربيعي

مرضیه بابایی ربیعی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه و تحلیل ترمودینامیکی پیکربندیهای مختلف سیکل ترکیبی تولید همزمان توان و آب شیرین
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تحلیل ترمودینامیکی، سیکل تولید همزمان، شیرین سازی آب
پژوهشگران پدرام یزدان سپاس (نفر اول) ، محمد حامد حکمت (نفر دوم) ، مرضیه بابایی ربیعی (نفر سوم)

چکیده

در دنیای امروزی، انرژی و تأمین آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. علاوه براین، دسترسی به آب شیرین برای کشورهای جهان چالشی اساسی محسوب می شود. لذا استفاده از سیکل های ترکیبی تولید همزمان توان و آب شیرین، اهمیت خود را نشان می دهد. در مطالعه ی حاضر، سه پیکربندی مختلف سیکل ترکیبی تولید همزمان توان و آب شیرین در شرایط کاری مشابه، از طریق نرم افزار EES به لحاظ انرژی و اگزرژی مورد مطالعه و تحلیل ترمودینامیکی قرارگرفته اند و با یکدیگر مقایسه شده اند. سیکل ترکیبی تولید همزمان توان و آب شیرین مورد مطالعه، دارای ظرفیت تولید پایین می باشد که مناسب مناطق کم جمعیت و دور افتاده خواهدبود. سیکل ترکیبی تولید همزمان توان و آب شیرین، شامل سیکل برایتون گازی با آرایش باز، سیکل رانکین بخار و سیکل رانکین ارگانیک می باشد و از سیستم شیرین سازی آب به روش رطوبت زنی-رطوبت گیری با چرخه ی آب باز-هوا بسته نیز جهت شیرین سازی آب دریا بهره می برد. نتایج نشان می دهند که پیکربندی اول، آب شیرین بیشتری به مقدار 0.2443 کیلوگرم بر ثانیه را تولید خواهدکرد. همچنین راندمان انرژی و اگزرژی آن به ترتیب 34.51 و 29.74 درصد خواهد بود.