24 تیر 1403
سيدناصر جابري

سیدناصر جابری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 07733444574
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان رابط شناخت و بينش با عين و ذهن در مثنوي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
شناسه DOI
پژوهشگران سیدناصر جابری (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!