10 آذر 1402
رضا نجفي

رضا نجفی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / علوم قرآن و حدیث
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان رهيافت كلامي معجزه در مجمع البيان طبرسي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله عقل و دین
شناسه DOI
پژوهشگران رضا نجفی (نفر اول) ، سید محمد تقی موسوی کراماتی (نفر دوم) ، محمد علی راغبی (نفر سوم)

چکیده

معجزه از موضوعات مبنایی است که با مسئله نبوت پیوندی وثیق و ناگسستنی دارد. علامه طبرسی در گستره مجمع البیان با نگاهی وسیع، ابعاد گوناگون معجزه را مورد بررسی قرار داده است. وی در کاوش های تفسیری در دو بخش، به صورت کلی،مباحث عام و خاص معجزه را انعکاس داده است. مباحث کلی عبارتند از وجوب معجزه برای انبیاء،معجزه و عقل گرایی،معجزه و دوری از دروغ گویان،معجزه برای غیر پیامبران، از جمله مسائلی است که وی در این حیطه خاص از آن سخن به میان آورده است. در مباحث خاص معجزه نیز مسائلی که در اطراف اعجاز قرآن و معجزات پیامبر6 وجود دارد؛ از نظر گذرانیده است. موضوعاتی مانند چگونگی دلالت قرآن بر اعجاز،کیفیت اعجازمندی قرآن،وجوه اعجازمندی قرآن،معجزات غیر قرآنی پیامبر6و معجزات اقتراحی از جمله مسائلی است که علامه طبرسی بدان پرداخته است. در این میان موضوعات مهم دیگری نیز وجود دارد که علامه طبرسی بحث پیرامون آن را فرو گذاشته است. این موضوعات عبارتند از نظریه صرفه و نسبت میان کرامت و معجزه که علامه طبرسی بحثی از آن به دست نداده است.