10 آذر 1402
رضا نجفي

رضا نجفی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / علوم قرآن و حدیث
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان شيوه تربيتي قرآن كريم درتغيير رفتار مخاطبين عصر نزول در آيات نهي از ربا از ديدگاه فريقين
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی
شناسه DOI
پژوهشگران غلامحسین اعرابی (نفر اول) ، علی احمد ناصح (نفر دوم) ، رضا نجفی (نفر سوم)

چکیده

شیوه تربیتی قرآن کریم مبتنی بر روش تدریجی و همراه با القاء آرامش رفتاری به مخاطب است. در این روش به صورت گام به گام به موضوع پرداخته می شود و در نهایت با دستورات تأکیدی، اوامر و نواهی قرآن کریم به مخاطب ابلاغ می گردد. موضوع نهی از ربا و ربا خواری نیز درهمین قالب دیده شده و مراحل متعددی برای آن لحاظ گردیده است. ربا به جهت سود اقتصادی سرشار مورد توجه مخاطبین زمان نزول بوده و چه بسا نهی یک باره از آن زمینه ساز فزونی سرکشی و لجاجت مردمان آن روز بوده است. بر این اساس قرآن کریم با روش تربیت تدریجی، موضوع را از ایجاد قرابت ذهنی آغاز و تا نهی نهایی پیش می برد.