10 آذر 1402
رضا نجفي

رضا نجفی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه معارف اسلامی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / علوم قرآن و حدیث
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي مساله انتخاب مديران عدالت جو در تراز انقلاب اسلامي (مبتني بر تطبيق ديدگاه امامين انقلاب با آموزه هاي نهج البلاغه)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
امامین انقلاب ، تراز انقلاب اسلامی ، مدیر عدالت جو ، نهج البلاغه
مجله مطالعات انقلاب اسلامی
شناسه DOI
پژوهشگران رضا نجفی (نفر اول)

چکیده

طی چهل سال گذشته انتخاب مدیران عدالت جو در تراز انقلاب اسلامی از مهم ترین مساله های حاکمیتی نظام بوده است. بروز فراز و نشیب های فراوان مدیریتی در بدنه نظام بر اهمیت این مساله افزوده است. اکنون در گام دوم انقلاب یافتن پاسخی علمی و عملیاتی برای این مساله، حیاتی است؛ چرا که تداوم حرکت و حیات انقلاب اسلامی به نقش آفرینی کارگزاران و مدیران آن وابسته است. تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و بر اساس تطبیق سیره سیاسی امام علی (ع) در نهج البلاغه با مشی حاکمیتی امامین انقلاب در چهل سال گذشته، به بررسی و تحلیل مساله پرداخته است. نتایج تطبیقی پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام اسلامی، کسانی برای قرار گرفتن در سیستم مدیریتی شایستگی دارند که دغدغه عدالت جویی و تفکر انقلابی گری داشته باشند. روحیه جهادی، مردم داری، انصاف طلبی، ساده زیستی، مقابله با سیاست زدگی و سیاست بازی و همچنین مبارزه با فساد و مفسدین از معیارهای انتخاب مدیران تراز انقلاب اسلامی است.