10 آذر 1402

سیما نوروزی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222127
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات درس

عنوان نمایشنامه کلاسیک و رنسانس، ترجمه ادبی،درک مفاهیم، دستور نگارش، اصول و روش تحقیق، اساطیر رم و یونام
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز برای درس های ادبیات شعر ساده ، نثر ساده، داستان کوتاه--- برای درس روش تحقیق نمایشنامه و درس سیری در ادبیات انگلیس
توضیحات علاوه بر این دروس استاد درس نثر ساده، نثر ادبی، تاریخ نقد ادبی، فنون و صناعات ادبی، مکتب های ادبی و سایر دروس ترجمه را تدریس می کند.

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است