10 آذر 1402

سیما نوروزی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: کارشناسی ارشد / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 07731222127
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ گزیده عبارات فارسی- انگلیسی با تکیه بر خوانش متون ادبی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران سیما نوروزی (نفر اول)

چکیده

ثبت نشده‌است!