11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات درس

عنوان مباحث ویژه در آنالیز عددی پیشرفته
شماره 221110
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز آنالیز عددی پیشرفته
توضیحات در این درس روشهای ماتریسی برای داده کاوی و تشخیص الگو تدریس می شود.

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است