11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان The block preconditioned LSQR and GL-LSQR algorithms for the block partitioned matrices
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
شناسه DOI
پژوهشگران سعید کریمی جعفر بیگلو (نفر اول) ، ب. زالی (نفر دوم)

چکیده

In this paper, a new block preconditioner is proposed for the block partitioned matrices. This preconditioner is based on the block C-orthogonalization, where C is a symmetric positive definite matrix. The block preconditioned least squares (BPLS) and block preconditioned global least squares (BPGLS) algorithms are presented to solve the linear system of equations with block partioned coefficient matrix and multiple linear system of equations, respectively. The BPLS algorithm is applied to solve the complex linear system of equations and also BPLS and classical preconditioned least squares (PLS) algorithms are compared. Finally, some numerical experiments are given to show the efficiency of the new block preconditioner.