11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان The right –left preconditioning technique for the solution of the large matrix equation AXB=C
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS
شناسه DOI
پژوهشگران سعید کریمی جعفر بیگلو (نفر اول)

چکیده

In this paper, the linear matrix equation AXB = C is considered, where A ? Rn×m, B ? Rq×s are given large matrices and C ? Rn×s, X ? Rm×q are right-hand side and unknown matrices, respectively. The global least squares algorithm is applied to approximate the solution of this group of matrix equations. The right–left preconditioned global least squares algorithm is presented for obtaining the approximate solution of the mentioned matrix equation. This preconditioner is based on the C-orthogonalization process, where C is a symmetric positive definite matrix. Also, the iterative method and its preconditioned algorithm are proposed to find the approximate generalized inverses of nearly singular matrices and rectangular matrices. Finally, some numerical experiments are given to illustrate the efficiency of the new preconditioners.