11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش شرط سازهای بلوکی برای دستگاههای بلوکی سه قطری
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Preconditioner, GMRES methods, projection method
پژوهشگران ابوالحسن سهولی (دانشجو) ، علیرضا عطایی (استاد راهنما) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد مشاور)

چکیده

In this thesis, first we present the recurrence formulas for computing the approximate inverse factors of tridiagonal matrices using bordering technique. Resulting algorithms are used to approximate the inverse of pivot blocks needed for constructing block ILU preconditioners for solving the block tridiagonal linear systems. Then two new block ILU preconditions for block tridiagonal M-matrices and H-matrices are proposed. Some the theoretical properties for the preconditioners are studied and how to construct preconditioners effectively is also discussed. In next step acquired algorithms(FAIT(1) algorithm and 1.3 algorithm)is applied for GMRES and Bi-CGSTAB methods as perconditioner and it's studied in comparison with two algorithms with number of required iterations for convergence.