11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش شرط سازی مسایل کمترین توانهای دوم با استفاده از روش گرویل
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
leassquares problems,Greville method,Preconditioning, pseudoinverse
پژوهشگران زینب سهولی (دانشجو) ، علیرضا عطایی (استاد راهنما) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد مشاور)

چکیده

In this thesis, we propose a preconditioning algorithm for least squares problems. The preconditioner is constructed to be a sparse approximation to the Moore-Penrose inverse of the coefficient matrix A. For this preconditioner, we provide theoretical analysis to show that under our assumption, the least squares problem preconditioned by this preconditioner is equivalent to the original problem, and the GMRES method can determine a solution to the preconditioned problem before break down happens. In the end of this thesis, we also give some numerical examples showing the performance of the method.