11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
حل دسته ای خاص از معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم غیر خطی با استفاده از ترکیب توابع تکانه بلوکی و چند جملهای های برنشتاین متعامد یکه
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Nonlinear Fredholm integro-differential equations,Hybrid functions,Block pulse functions, Bernstein polynomials.
پژوهشگران بوستانی کللی سعیده (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما) ، علیرضا عطایی (استاد مشاور)

چکیده

A numerical method for solving nonlinear Fredholm integro-differential equations is proposed.This method is based on hybrid function approximation.Some properties of a hybrid of block pulse functions and orthonormal Bernstein polynomials are given and utilized to reduce the problem to the solution of nonlinear algebraic equations.Numerical examples are also introduced to illustrate the effectiveness and simplicity of the present method.