11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
روشهای زیر فضای کریلف ماتریسی برای کاهش مرتبه مسایل با مقیاس بزرگ
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Block Arnoldi, Matrix Krylov Subspace,Global Arnoldi, Global Lanczos
پژوهشگران بیع اتی حمیده (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما) ، علیرضا عطایی (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه ابتدا معادله لیاپانوف مزدوج را با استفاده از روش آرنولدی بلوکی، آرنولدی تعمیم یافته و لانزوس تعمیم یافته حل خواهیم نمود.سپس مزیت هر روش را بررسی میکنیم و در انتها با مثالهای عددی کارایی و دقت روشها را بررسی میکنیم.