11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان Global conjugate gradient method for solving large general Sylvester matrix equation
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of Mathematical Modeling
شناسه DOI
پژوهشگران سعید کریمی جعفر بیگلو (نفر اول)

چکیده

In this paper, an iterative method is proposed for solving large general Sylvester matrix equation AXB CXD = E, where A ? Rn×n, C ? Rn×n, B ? Rs×s and D ? Rs×s are given matrices and X ? Rn×s is the unknown matrix. We present a global conjugate gradient (GL-CG) algorithm for solving linear system of equations with multiple right-hand sides. By defining a linear matrix operator and imposing some conditions on this operator, we demonstrate how to employ the GL-CG algorithm for solving large general Sylvester matrix equation. Finally, some numerical experiments are given to illustrate the efficiency of the method.