11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
حل دستگاههای معادلات خطی چند گانه با استفاده از روش تصویری گالرکین و کاربردهای آن
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Galerkin method, Iterative method,.....
پژوهشگران عطارزاده فاطمه (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما)

چکیده

By using projection Galekin method the approximate Solution of ........