11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش شرط ساز کمترین توانهای دوم برای روشهای بدون شبکه هم محلی با استفاده از توابع پایه ای شعاعی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Preconditioner, Least squares, Meshless methods,....
پژوهشگران صالحی فرد مریم (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما) ، احمد شیرزادی (استاد راهنما)

چکیده

بسیاری از مسایل علوم کاربردی ومهندسیمنجر به معادلات دیفرانسیل جزیی می شود. اگر چه روشهای بدون شبکه ......