11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
روشهای تکراری برای حل معادله ماتریسی خطی و دستگاه معادلات ماتریسی خطی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
M atrix equations, Iterative methods,.....
پژوهشگران کاویانی عبدالحسین (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما) ، احمد شیرزادی (استاد مشاور)

چکیده

In general linear matrix equation can be solved by making use of direct and iterative methods.......