11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
به کارگیری روش تفاضلات متناهی برای حل معادله ناویر-استوکس درحالت دوبعدی برای سیال تراکم ناپذیر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
معادله ی ناویر استوکس تفاضلات متناهی
پژوهشگران فاطمه مهین پرور (دانشجو) ، حسین حسین زاده (استاد راهنما) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه روش تفاضلات متنایی برای حل معادله ناویر-استوکس مورد مطالعه قرار گرفته است. خطای برشی محلی و پایداری روش تفاضل متناهی مورد تحقیق واقع شده و رابطه ی بین آنها و همگرایی بررسی شده است. دو ایده عددی برای حل معادله ناویر-استوکس مورد نظر بکار برده شده است.