11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از توابع پایه ای شعاعی برای حل مسئله مقدار مرزی غیرموضعی با شرایط مرزی نیومان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
توابع پایه ای شعاعی معادله ی گرما
پژوهشگران فاطمه قدرتیان (دانشجو) ، حسین حسین زاده (استاد راهنما) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه توابع پایهای شعاعی برای حل معادله گرما مورد مطالعه قرار گرفته است. این مسئله مقدار مرزی بصورت غیر موضعی بوده و شرایط مرزی نیومان در آن لحاظ شده است. در این پایان نامه توابع پایه ای شعاعی به عنوان یک ابزار برای درونیاب اطلاعات پراکنده بررسی شده است.