11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
دسته ای از روشهای تکراری شکافت بالا و پایین مثلثی برای مسائل ترمیم تصویر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
روشهای تکراری، ترمیم تصویر، روشهای SHSS و RGHSS
پژوهشگران مریم گلاره محمدی (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، دسته ای از روش های تکراری شکافت بالا و پایین مثلث(x (ULT، بر اساس دستگاه خطی افزوده، برای حل دستگاه های خطی حاصل از مساله ترمیم تصویر ارائه شده که همگرایی این روش ها برای مساله ترمیم تصویر بررسی شده است. بعلاوه در حالت خاص، پارامترهای تکرار بهینه برای کمینه کردن شعاع طیفr روش های تکرار ULT و عامل همگرایی آنها نیز بررسی شده اند. همچنین مثال های عددی از مسائل ترمیم تصویر برای تایید آنالیز و کارایی روش ULT ارائه شده اند. نتایج عددی نشان دادند که روش های ULT نسبت به روش های به روز مانند SHSS و RGHSS ،از نظر اجرا و کیفیت بهبود تصویر، برتری قابل ملاحظه ای دارند. در پایان، روش شتابده SOR برای روش تکراری ULT بحث شده است.