11 خرداد 1403
سعيد كريمي جعفر بيگلو

سعید کریمی جعفر بیگلو

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 07733447965
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

مشخصات پژوهش

عنوان
ترکیب جدیدی از SVD و LDA وزن دار برای تشخیص چهره
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
تشخیص چهره، تحلیل تفکیͷ خط،ͬ تحلیل تفکیͷ خطͬ وزن دار، تجزیه مقدار ویژه، تبدیل موجͷ گسسته، نرمال سازی
پژوهشگران میترا تنگستانی (دانشجو) ، سعید کریمی جعفر بیگلو (استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، ترکیب جدیدی از دو الگوریتم تشخیص چهره پیشنهاد می گردد. روش تجزیه مقدار تکین را بر اساس بردارهای تکین چپ و راست (LR/SVD (معرفی می شود. همچنین برای بهبود روش تحلیل تفکیک خطی نیز، روش تحلیل تفکیک خطی وزن دار با تجزیه QR) ­RW QR/LDA (ارائه مͬ شود. روش ترکیبی که از ترکیب دو روش LR/SVD و QR/LDA­RW بیان می شود، برای نرخ تشخیص چهره و کاهش زمان بکار برده می شود. در پایان آزمایش های عددی را بر روی دو پایگاه داده ORL و GTFD، با روش های LR/SVD ، QR/LDA­RW و روش ترکیبی جدید QR/LDA­RW+LR/SVD با اعمال DWT نسبت به بدون اعمال DWT برای نرخ تشخیص چهره و زمان مقایسه می شود.