31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه فناوری شناخت مسیر حرکت آب های ژرفی در برخی از مناطق منتخب کشور به کمک فناوری ژئورادار و مگنتوتلوریک
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شبیر اشکپور مطلق (نفر اول) ، سعید زارعی (نفر دوم)

چکیده

ثبت نشده‌است!