31 تیر 1403
شبير اشكپور مطلق

شبیر اشکپور مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه ژئو فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک زمین
تلفن: 07731223331
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پارامترهای چشمه ای زمین لرزه 9 آوریل کاکی Mw=6.4
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
moment tensor, Kaki earthqukae, prarmeters of seisograms
پژوهشگران احمدی اکبر (دانشجو) ، سید رضا منصوری (استاد راهنما) ، شبیر اشکپور مطلق (استاد راهنما)

چکیده

در ساعت 16:22:49 روز سه شنبه 20 فروردین 1392برابر با 11:52:49به وقت بین المللی روز نهم آوریل2013 زمین لرزه ای با بزرگای 4/6= Mw با مختصات 48/28 درجه عرض شمالی و59/51 درجه طول شرقی و در عمق 12 کیلومتر در شهر کاکی از توابع شهرستان دشتی و به فاصله 80 کیلومتری از بندر بوشهر روی داده است. زلزله 4/6= Mwدر جنوب رشته کوه زاگرس نشان دهنده فعال بودن همگرایی صفحه عربستان و اوراسیا است. مطالعه توزیع رزمرکز پس لرزه های این زمین لرزه موُید این است که گسل پیشانی کوهستان عامل این زمین لرزه می باشد. در این مطالعات چگونگی بدست آوردن تانسور ممان و بررسی چگونگی آزاد شدن انرژی که سبب این همه تخریب شد انجام شد، چگونگی آزاد شدن انرژی، شناسایی گسل، رفتار هندسی و ابعاد گسل مسبب را نشان می دهیم. مولفه های تانسور گشتاور لرزه ای نظیر پارامترهای مکان و زمان وقوع یک رویداد لرزه ای، از مشخصات اصلی یک زمین لرزه محسوب می شوند که آگاهی از آنها برای مدل سازی حرکات جنبشی زمین ضروری است تعین شده و سازوکار کانونی محاسبه شده برای چمشه این زمین لرزه با حل تانسور ممان-بیانگر گسلش غالب از نوع معکوس (فشارشی) با مولفه امتداد لغزی می باشد. حل تانسور ممان این زمین لرزه به روش ایزولا صورت گرفته که نشان دهنده سازوکار معکوس می باشد. در محاسبه سازوکار چشمه های بدست آمده امتداد داری آزیموت بالایی بوده که نشان دهنده تطابق نتایج با تکتونیک منطقه کاکی را نشان می دهد. عمق زمین لرزه ها نیز در این مدل سازی بهینه شده و توزیع عمق بهتری نسبت به مکان یابی اولیه در اختیار می گذارد. عمق بدست آمده برای این زمین لرزه که نشان دهنده عمق تمرکز انتشار انرژی است-از عمق 20 کیلومتر فراتر نمی رود که همخوانی مناسبی با عمق ناحیه لرزه زا در پوسته ایران دارد.